Inspectieronde

Gepubliceerd op

Aan alle eigenaars c.q. bewoners,

Tijdens een inspectieronde in de woontoren en de parkeergarage is het volgende geconstateerd:

- Bij de voordeuren staan regelmatig vuilniszakken.

Deze vuilniszakken moeten beneden in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

- Fietsen op etages

Dit is ten strengste verboden en wij verzoeken u daarom de fietsen te stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

- Rotzooi in de algemene ruimtes (oude bureaus/tafels etc.) en op de balkons oude stoelen  

Belt u hiervoor de grofvuil ophaaldienst. De schoonmaker kan dan eventueel dit op de dag van ophalen buiten plaatsen.

Wij doen een beroep op uw "common sense". Laat geen vuil achter, zet geen vuilniszakken buiten en stal de fietsen in de stalling. Spreek elkaar aan bij afwijkend gedrag en laten we met elkaar zorgen dat het complex netjes en bovenal met plezier voor iedereen woonbaar blijft.

Uw vereniging heeft een huishoudelijk reglement met daarin opgenomen een boeteclausule per overtreding. Het zou toch niet nodig moeten zijn als voor bovenstaande meldingen boetes moeten worden uitgedeeld.  

Namens het bestuur alvast hartelijk dank voor de medewerking.

VvE Diensten Nederland Arnhem B.V.

© 2019 All Rights Reserved