Inrichting terrein City Campus Max en Twogether Utrecht

Gepubliceerd op

Vanaf 27 juni a.s. start CTBB B.V. in opdracht van VOF BoVo met de definitieve inrichting van terrein tussen City-Campus Max en Twogether en buitenom Twogether, locatie Beneluxlaan 996. De werkzaamheden zullen circa tien weken duren. In deze brief vindt u aanvullende informatie met specifiek aandacht voor de werkzaamheden en overlast die u zult ondervinden als aanwonende van de Beneluxlaan.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van maandag 27 juni t/m vrijdag 2 september.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:

Het opbreken en aanleg van verhardingen, Oostzijde Twogether: Week 26-27;
Het opbreken en verwijderen van betonverhardingen, Oostzijde City-maxx: Week 26-30;
Het verwijderen en aanleg van de riolering, Oostzijde Twogether: Week 28;
Het verwijderen en aanbrengen van de riolering, Oostzijde City-maxx: Week 28-29;
Het inrichten van parkeervakken aan de Beneluxlaan, Oostzijde Twogether: Week 28-30;
Het uitvoeren van grondwerkzaamheden en sanering, Westzijde Twogether : Week 30;
Het inrichten van parkeervakken aan de Beneluxlaan, Oostzijde City-maxx/Westzijde Twogether: Week 32-35.

Bereikbaarheid
Tijdens deze werkzaamheden dienen de langsparkeerplaatsen aan de Beneluxlaan tot aan de Merwedekanaal vrij te zijn van verkeer. De parkeergarage onder de City-maxx zal tijdens het aanbrengen van de riolering en straatverharding per fase maximaal 1 dag niet bereikbaar zijn. Let op! Twee dagen voor afsluiting van de parkeergarage zal bij de entree de datum en tijd aangegeven worden. De woningen/bedrijven zullen ten alle tijden te bereikbaar zijn.

Overlast
In verband met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat u enige hinder of geluidsoverlast ondervindt. Uiteraard proberen wij de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken.

© 2019 All Rights Reserved